miercuri, 1 decembrie 2021

Primar

Andrei Rudicov

Satul Costuleni este, astăzi, un centru local al inovaţiei şi oportunităţilor, o destinaţie turistică atractivă, un loc plăcut în care să trăieşti sau să muncești; un sat cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cu cetăţeni activi şi cu o comunitate de afaceri dinamică şi implicată. Vă invit să îl descoperiţi şi să vă bucuraţi de plăcerea de a fi în inima Moldovei, printre cei mai primitori oameni, aici, la Costuleni.

Primăria Costuleni este o comunitate a cetățenilor care doresc un sat confortabil, accesibil și frumos.

Care sunt principiile de funcționare ale administratiei publice?

Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale. Autoritățile administrației publice locale au dreptul și capacitatea de a soluționa și gestiona, în numele și în intresul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii.

Program de lucru

Luni - Vineri: 08:00 - 17:00

Date de contact

Adresa: str. Primăriei, sat Costuleni, 3623
Telefon: 0236-40-236
Emai: contact@costuleni.com